“Het beste naar boven halen in jezelf én je medemens, dat is mijn drijfveer.” Een prettige, veilige leefomgeving doet daarbij wonderen, aldus Eline: “mens en ruimte kunnen niet los van elkaar gezien worden. In ons kikkerlandje zijn we erop getraind de ruimte om ons heen zo efficiënt mogelijk in te richten maar het huidige leefklimaat vraagt om een andere invulling. Want wat is nu efficiëntie? In de transitiefase waarin we ons bevinden, is het stapelen van functies en het zorgvuldig afwegen van het gewenste gebruik essentieel. Maar hoe kom je tot die zorgvuldige afweging? Daar levert Eline in haar functie als Omgevingsmanager graag een bijdrage aan, met name op het gebied van participatie en duurzaamheid.”De afgelopen jaren heeft Eline ervaring opgedaan bij zowel private als publieke partijen. Zij heeft ervaring met vergunningencoördinatie, (demografische) gebiedsanalyse, stakeholdermanagement en participatietrajecten. Met haar analytische vermogen, open blik en nieuwsgierigheid, is ze in staat informatie snel tot zich te nemen en haar projecten “eigen” te maken. Dit resulteert in goede interne communicatie, duidelijke bestuurlijke advisering én heldere communicatie naar de omgeving.

Eline is in 2021 begonnen bij To Interface. Sindsdien werkt ze als omgevingsmanager voor Rijkswaterstaat Oost-Nederland om de Kaderrichtlijn Waterdoelen te realiseren op het gebied van ecologische waterkwaliteit. Daarnaast werkt ze als Omgevingsmanager namens Prorail aan een duurzaam, toekomstbestendig station én stationsgebied in Den Bosch.

Hiervoor werkte ze bij Aveco de Bondt als omgevingsmanager voor opdrachtgevers zoals Rijkswaterstaat, TenneT en diverse gemeentes. Haar carrière begon bij AGEL-adviseurs, een adviesbureau waar ze haar carrière als omgevingsmanager startte, in projecten gefocust op ondergrondse infra (m.n. Stedin). Ook werkte ze voor aannemers zoals Van Doorn Geldermalsen, van Esch en Martens en van Oord op het gebied van vergunningen- en projectmanagement.

Eline is communicatief vaardig, samenwerkingsgericht, creatief én zeer proactief. Dit maakt haar een gedreven, To Interface collega.

Uw browser (Internet Explorer 11) is verouderd en wordt niet meer ondersteund. Hierdoor werkt deze website mogelijk niet juist. Installeer Google Chrome of update uw browser voor meer internetveiligheid en een beter weergave.