“Het raakvlak tussen opdrachtgever en opdrachtnemer vormt de rode draad in mijn werkervaring. Mijn ervaring en werkplezier ligt in complexe projecten die zich kenmerken door de toepassing van innovatieve contract- en aanbestedingsvormen”

In de eerste 10 werkende jaren heeft Harold gefunctioneerd als contractmanager tijdens de voorbereidings-, aanbestedings- en uitvoeringsfase binnen de projectorganisatie van publieke opdrachtgevers. Ook heeft hij in deze infrastructurele projecten menigmaal de rol van (plaatsvervangend) projectmanager vervuld. In het afgelopen decennium heeft Harold veelal aan private zijde gefunctioneerd als projectdirecteur, project- en tendermanager voor projecten in de bouw- en vastgoedsector.

Kerncompetenties van Harold zijn conceptuele flexibiliteit, resultaatgerichtheid en het verbinden van de verschillende disciplines binnen het project. Harold is partner binnen To Interface.

Uw browser (Internet Explorer 11) is verouderd en wordt niet meer ondersteund. Hierdoor werkt deze website mogelijk niet juist. Installeer Google Chrome of update uw browser voor meer internetveiligheid en een beter weergave.