“Goed contractmanagement begint bij een juiste juridische basis, maar daarna wordt het echt leuk. De combinatie van soft-skills, techniek en samenwerken maakt het vak van een contractmanager uitdagend. Door juist de verbinding te zoeken in de projecten kom je gezamenlijk tot ‘best-for-project!”

Thijmen is een doortastende en analytische contractmanager die complexe situaties niet uit de weg gaat. De afgelopen jaren heeft hij zowel aan de opdrachtgevers als opdrachtnemerszijde diverse rollen vervuld binnen projecten en programma’s. Zijn ervaring is breed; de projecten bestonden o.a. uit UAV-GC en NEC3 contracten, voor zowel publieke als private opdrachtgevers.

Door zijn technische achtergrond en analytisch vermogen is hij in staat om de uitdagingen van een project snel te doorgronden en het team daar voor te positioneren. Tegelijkertijd zoekt hij de samenwerking bewust op, maar hij verliest de juridische aspecten niet uit het oog. Hij is benaderbaar en vindt zijn weg snel door beide projectteams. Door altijd eerst het gesprek aan te gaan, zoekt hij de verbinding tussen de verschillende teamleden.

Thijmen is sinds 2020 werkzaam bij To Interface, nadat hij zijn afstudeeronderzoek naar de implementatie van circulariteit bij waterschappen heeft afgerond. Projecten waar Thijmen aan heeft gewerkt zijn de realisatie van de waterstoffabriek Holland Hydrogen 1, het meerjarig onderhoud parkeergarages Amsterdam, GFO projecten voor TenneT en diverse ProRail tenders. Daarvoor werkte hij 2 jaar bij een ingenieursbureau, onder meer bij de inkoopstrategie voor verschillende windparken.

Kernwaarden van Thijmen zijn: resultaatgericht, verantwoordelijk, communicatief en organiserend vermogen.

Uw browser (Internet Explorer 11) is verouderd en wordt niet meer ondersteund. Hierdoor werkt deze website mogelijk niet juist. Installeer Google Chrome of update uw browser voor meer internetveiligheid en een beter weergave.