“Al van jongs af aan ben ik geïnteresseerd in natuur. Het besef dat ik me wilde ontwikkelen richting natuur en klimaat ontstond al snel, tijdens mijn middelbare schooltijd”, aldus Joeri. Toen hij de opleiding ‘Bos en Natuurbeheer’ in Wageningen tegenkwam, was de keuze snel gemaakt. Hier leerde hij meer over het beheer van bos en natuur en alle aspecten die daarbij komen kijken. “Echter vond ik het te beperkt om me maar op één onderwerp te focussen.” Om zich breder te oriënteren ging hij op zoek naar een aanvullende, bredere master: Climate Studies, een studie gespecialiseerd in klimaatverandering en integraal waterbeheer.

“Het mooie hiervan was dat ik beide studies met elkaar kon combineren: natuur- én waterbeheer”. Deze combinatie van groen, blauw en stakeholdermanagement is de rode draad in het carrièrepad van Joeri.

Zo ook in zijn rol als procedure- en vergunningencoördinator op het gebied van integraal waterbeheer, bij Antea Group, waarbij gedegen stakeholdermanagement essentieel was. Deze kennis kwam niet alleen goed van pas in de afstemming met de bevoegde gezagen in zijn rol als vergunningencoördinator maar bleek later, toen hij zich toelegde op het Omgevingsmanagement, onmisbaar.

De rol van Omgevingsmanager beviel goed. Joeri werkte de afgelopen drie jaar in deze rol bij diverse waterschappen. “Een mooie, leerzame periode maar ik voelde dat het tijd was voor een nieuwe stap. Op dit moment sta ik op een kruispunt. Het is tijd om even uit te zoomen en nieuwe paden te bewandelen. To Interface geeft me die ruimte.”

Eén ding staat vast: Joeri wil in het ‘groen’ en ‘blauw’ blijven werken, daar ligt zijn passie. Dit sluit goed aan bij de huidige focus en ambitie van overheden, zoals waterschappen, gemeentes en provincies, die momenteel ook groots inzetten op duurzaamheid, natuur en klimaat. Daar ziet Joeri ook wel een toekomst voor zichzelf. Daarnaast wil hij zich verdiepen in de planuitwerking en voorbereiding van projecten. De uitdaging zit hem voor hem in het werken en denken op strategisch niveau.

“In het begin van het project kun je alle kanten op. De crux zit hem in het trechteren en gefundeerd afwegen van de mogelijke oplossingsrichtingen om zo tot een resultaat te komen. Het resultaat heeft dan een solide onderbouwing die helpt draagvlak in de omgeving te creëren. Als het pad te herleiden is en de verwachtingen helder, kom je tot een mooi plan.” Ook hier komen zijn kennis op het gebied van stakeholdermanagement, procedures en vergunningen weer terug.

Uw browser (Internet Explorer 11) is verouderd en wordt niet meer ondersteund. Hierdoor werkt deze website mogelijk niet juist. Installeer Google Chrome of update uw browser voor meer internetveiligheid en een beter weergave.