“Met plezier werken en dan samen doelen bereiken is altijd mijn motto. En die doelen liggen bijna altijd in het fysieke domein. Ik krijg energie van verkenningen en ruimtelijke puzzels en kan mijn brede ervaring in bestuur en management daar heel goed in kwijt. Het liefst draag ik met werk ook bij aan de wereld een stukje beter/duurzamer te maken.”

Inmiddels heb ik 10 jaar ervaring als projectleider/-manager en leidinggevende in voornamelijk de drinkwatersector (zowel onderzoek als advies; focus op de bronnenkant). Hierop aansluitend heb ik 15 jaar ervaring als werkgroepsecretaris/directielid bij de Commissie voor de milieueffectrapportage (een wettelijk ingesteld adviesorgaan), waarbij geadviseerd wordt bij alle projecten en plannen in Nederland met impact op milieu. Daarna heb ik 7 jaar ervaring opgedaan bij een ingenieursbureau. Ik heb toen veel verschillende rollen ingevuld zoals: adviseur, projectleider, omgevingsmanager, tendermanager en teammanager. In deze periode heb ik gewerkt aan aansprekende projecten als Sterke Lekdijk (HDSR), IJburg 2e fase (gem. Amsterdam), Gebiedsakkoord Oostelijke Vechtplassen (prov. Noord-Holland) en (strategische) bronnen voor de drinkwatervoorziening (provincies Overijssel en Gelderland). Tot slot heb ik ook nog gewerkt als afdelingshoofd Verkeer, Milieu en Duurzaamheid en als heemraad (dagelijks bestuurder). Een scala aan ervaring dus!

Ik weet mensen en teams te inspireren, de werksfeer te optimaliseren en samen doelen te bepalen én halen. Dit de ik vanuit een rustige, evenwichtige basis. Voor complexe opgaven in het fysieke domein (water, ruimtelijke ordening, infrastructuur, klimaatadaptatie, bronnen voor de drinkwatervoorziening), waarbij ook bestuurlijk geschakeld moet worden, kan ik een goede rol invullen. 

Sinds januari 2024 ben ik werkzaam bij To Interface. Hiervoor werkte ik al meer dan 30 jaar in het fysieke domein; in zowel het bedrijfsleven (onderzoek en advies, bij respectievelijk KWR en Sweco) als bij de (semi)overheid (Commissie voor de milieueffectrapportage, gemeente Eindhoven en Waterschap Rivierenland).  

Kernwaarden van mij zijn: daadkracht, creatief, besluitvaardig, sociaal en analytisch. 

Uw browser (Internet Explorer 11) is verouderd en wordt niet meer ondersteund. Hierdoor werkt deze website mogelijk niet juist. Installeer Google Chrome of update uw browser voor meer internetveiligheid en een beter weergave.