“Ik heb ervaring en haal plezier uit het werken op het raakvlak tussen ruimtelijke projecten en hun omgeving. Oprechte interesse in de behoeften van anderen geldt hierbij als uitgangspunt, waardoor ik tijdig inzicht krijg in het krachtenspel en dynamiek van een project. Mijn ambitie is om bij te dragen aan de klimaatadaptatie van Nederland, door in betekenisvolle planstudietrajecten hier invulling aan te geven”.

Sinds 2013 heeft Marijn ruime ervaring opgebouwd in strategisch omgevingsmanagement binnen planstudie- en realisatieprojecten van zowel natte als droge infra- en natuurprojecten. Hij heeft gewerkt in planprocessen in bestuurlijke omgevingen zoals bestemmingsplannen en vergunningprocedures. Marijn is een doortastende en integer opererende pragmaticus die eenvoudig schakelt tussen operationele, tactische en strategische schaalniveaus.

Marijn is een verbinder, niet bang om zichzelf te laten zien en enthousiasmeert zijn omgeving. In zijn loopbaan heeft hij veel ervaring opgedaan met een grote diversiteit aan stakeholders zoals de rijksoverheid, provincies, gemeenten, bedrijven, omwonenden, waterschappen, aannemers, netbeheerders en belangengroepen. Hierdoor weet Marijn welke acties c.q. maatregelen nodig zijn om projectdoelstellingen te realiseren.

Marijn is sinds januari 2021 werkzaam voor To Interface. Hiervoor werkte hij ruim 7,5 jaar voor Alliander N.V. en Antea Group. Projecten waar hij aan meegewerkt heeft zijn: Contractvoorbereiding Tilburg 3.0 (RWS), Project Veldvervanging 110-150kV TenneT (Strukton), Ontwikkeling groenblauwe zone Zuidrand Goirle (Antea Group), Visie ligplaatsenbeleid RWS Zuid-Nederland (Antea Group), Teamleider Regio Oost, Bodemdesk Alliander N.V en Omgevingsmanager milieu, Alliander N.V.

De kerncompetenties van Marijn zijn omgevingsbewust, integer handelen, resultaat- en mensgericht, verbindend en organiserend vermogen.

Uw browser (Internet Explorer 11) is verouderd en wordt niet meer ondersteund. Hierdoor werkt deze website mogelijk niet juist. Installeer Google Chrome of update uw browser voor meer internetveiligheid en een beter weergave.