“Ik heb ervaring met complexe projecten opgedaan aan de kant van zowel opdrachtgevers als opdrachtnemers. In de afgelopen jaren heb ik rollen vervuld als tendermanager en projectmanager op grotere infrastructurele werken zoals de Noord-Zuid lijn en diverse railprojecten.”

Vanuit zijn planologische achtergrond en ervaringen in verschillende fasen van het project kan Robert uit de voeten in zowel de voorbereiding alsook uitvoering van een project.”

Het afwegen van de verschillende belangen, het overzien van het geheel, oplossingsgericht en out-of-the-box denken en dit alles samen met anderen omzetten tot een strategie die bijdraagt tot de oplossing van een probleem. Dat kenmerkt de stijl waarin Robert acteert. Hij is gewend om zelfstandig te acteren richting andere partijen en is goed in staat hierbij zijn eigen belangen en waar nodig die van anderen veilig te stellen.

De kerncompetenties van Robert zijn samenwerkingsgericht, oplossingsgericht, onafhankelijk en pragmatisch.

Uw browser (Internet Explorer 11) is verouderd en wordt niet meer ondersteund. Hierdoor werkt deze website mogelijk niet juist. Installeer Google Chrome of update uw browser voor meer internetveiligheid en een beter weergave.