“Mijn kennis en ervaring ligt bij complexe projecten op de gebieden van publiek-private samenwerking (PPS), marktwerking en contractering. Een terugkerend element daarin is het bevorderen van de samenwerking tussen opdrachtgever en opdrachtnemer, en ook die binnen het projectteam.”

Toine heeft als projectdirecteur, tendermanager en onderhandelaar gefunctioneerd in diverse infrastructurele projecten aan zowel de private als publieke zijde. Alle projecten kenmerken zich door de toepassing van innovatieve contract- en aanbestedingsvormen en raakvlakken tussen opdrachtgever en opdrachtnemer.

Enkele projecten waar Toine aan heeft meegewerkt zijn de tender & realisatie van het DBFM Gerechtsgebouw Breda (tendermanager & projectdirecteur voor de combinatie InBalans) en de DBFM Vernieuwing Rijnstraat 8 (tendermanager) en Tata Steel IJmuiden (projectdirecteur).

Kerncompetenties van Toine zijn samenwerkingsgericht, doelgericht en pragmatisme. Toine is een van de partners van To Interface.

Uw browser (Internet Explorer 11) is verouderd en wordt niet meer ondersteund. Hierdoor werkt deze website mogelijk niet juist. Installeer Google Chrome of update uw browser voor meer internetveiligheid en een beter weergave.