”Sinds 2012 ben ik werkzaam voor To Interface. In eerste instantie als medewerker werkzaam aan mooie opgaven, vanaf 2019 heb ik een stap gemaakt en ben ik als partner betrokken bij To Interface”

In mijn tijd bij To Interface heb ik mogen werken aan veel mooie, complexe en uitdagende opgaven aan de kant van zowel opdrachtgevers als opdrachtnemers. Ik heb als bouw-, project- of tendermanager spoorprojecten (b.v. spoorverdubbeling VleuGel Utrecht, Theemswegtracé Rotterdam), integrale infra projecten (NoordZuidlijn, PHS Nijmegen) en utiliteitsprojecten (renovatie rechtbank Utrecht, nieuwbouw rijkskantoor Mandemaat Assen) mogen uitvoeren. Vanuit mijn planologische achtergrond en ervaringen in verschillende fasen van het project kan ik uit de voeten in zowel de voorbereidings- alsook uitvoeringsfase van een project.

Het afwegen van de verschillende belangen, het overzien van het geheel, oplossingsgericht en out-of-the-box denken en dit alles samen met anderen omzetten tot een strategie die bijdraagt tot de oplossing van een probleem. Dat kenmerkt de stijl waarin ik acteer. Ik ben gewend om zelfstandig te acteren richting andere partijen en ben goed in staat hierbij mijn eigen belangen en waar nodig die van anderen veilig te stellen.

Foto: Lustrumreis Athene 2022